Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 maja, 2021 Tytuł artykułu

Ponad 56 mln zł na zadania związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Brzegu przewidziano w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Treść artykułu

Trwają konsultacje Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) – podstawowego dokumentu w którym zawarte są planowane do realizacji inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową. Jednym z ujętych w PZRP zadań jest inwestycja pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Brzeg. Przebudowa hydrowęzła na terenie miasta Brzeg”. W ramach przedmiotowego zadania inwestor – Wody Polskie oddział we Wrocławiu – ma opracować dokumentację projektową i podjąć realizację robót budowlanych polegających na przebudowie kanałów, murów brzegowych oraz bulwarów ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia oczyszczalni ścieków w Brzegu. Zadanie ma wysoki priorytet realizacyjny (3), chociaż władze miasta, w ramach trwających konsultacji społecznych, wnioskowały o nadanie tej inwestycji najwyższego priorytetu. Przemawia za tym: usytuowanie na wyspie odrzańskiej kilkudziesięciu firm, funkcjonowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków, zaawansowane plany związane z powstaniem nowoczesnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i przede wszystkim, zamieszkiwanie wyspy przez ponad 600 mieszkańców. Wartość zadania wynosi 47 mln zł.

W ramach zabezpieczenia przed powodzią miasta Brzeg przewidziana jest również fragmentaryczna rozbiórka wałów polderu Brzezina, wraz z budową nowych wałów wzdłuż tej wsi. Wartość tego zadania wynosi 9,7 mln zł.

Termin realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PZRP, przewidziany jest na lata 2022-2028r.

Nie zapomnij udostępnić: