Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Otwarcie mieszkań interwencyjnych

Treść artykułu

We wtorek, 20 kwietnia br. odbyło się oficjalne otwarcie mieszkań interwencyjnych, którego dokonał Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Z miejskich zasobów mieszkaniowych przeznaczono trzy lokale na mieszkania interwencyjne przy ul. Rybackiej 59. Będą one wykorzystywane w trybie rotacyjnym przez osoby i rodziny, które z powodu nagłego zdarzenia losowego (np. pożar, powódź, wybuch gazu) znalazły się w sytuacji uniemożliwiającej im pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Wspomniane pomieszczenia będą formą przejściowej adaptacji osób/rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do momentu ustabilizowania ich warunków bytowych (lokale nie są przeznaczone do zamieszkania na stałe) i udzielenia np. przez pracownika socjalnego pomocy oraz wsparcia, w celu zniwelowania negatywnych skutków doznanego zdarzenia.

Całkowity koszt utworzenia trzech mieszkań interwencyjnych wyniósł 68 tyś złotych pochodzących ze środków Gminy Brzeg.

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: