Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 kwietnia, 2021 Tytuł artykułu

Współpraca Gminy Brzeg z Aglomeracją Wrocławską

Treść artykułu

W ostatnim czasie Aglomeracja Wrocławska rozpoczęła szereg działań związanych ze wsparciem swoich członków – Gmin należących do Aglomeracji. W ich ramach z funduszu solidarnościowego wsparcia Gmina Brzeg otrzymała około 200 tys. złotych na stworzenie dodatkowych 14 miejsc dla dzieci w miejskim żłobku. Będą to dodatkowe środki do projektu, na który Gmina uzyskała fundusze z programu Maluch Plus. W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców otrzymaliśmy także 840 litrów płynu dezynfekcyjnego oraz 10 tysięcy maseczek, które rozdysponowaliśmy wśród naszych placówek oświatowych oraz instytucji działających na rzecz mieszkańców Brzegu. Dzięki współpracy z Aglomeracją uczniowie brzeskich szkół mogą brać udział w projekcie „Aglomeracja koduje”. Nauka kodowania możliwa jest dzięki dostępowi w ramach projektu do platformy LNU (Ligi Niezwykłych Umysłów) tj. nauki programowania dla młodzieży, wykorzystującej autentyczne narzędzia programistyczne: C++, Java, SQL, Ruby, Python oraz wsparcia konsultantów. To pierwszy realizowany przez Aglomerację projekt, nie przez przypadek zlokalizowany wokół Wrocławia w obszarze, który staje się niekwestionowanym liderem edukacji informatycznej w Polsce i jednym z czołowych w Europie. Gmina Brzeg aktualnie jest na etapie konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) realizowanego przez Gminę Wrocław, działającej w imieniu i na rzecz wszystkich gmin z aglomeracji wrocławskiej. Celem nadrzędnym projektu jest przygotowanie całościowego modelu transportu dla Aglomeracji Wrocławskiej. Opracowanie planu umożliwi kompleksowe podejście do tego złożonego zagadnienia, a zarazem pozwoli w przyszłości ubiegać się o środki europejskie na wdrażanie zaproponowanych w nim rozwiązań. Na przygotowanie Planu Gmina Wrocław otrzymała blisko 600 tys. złotych. Zachęcamy także mieszkańców Brzegu do czynnego udziału w konsultacjach i aktywnego wpływu na przyszły kształt systemu komunikacji w Aglomeracji Wrocławskiej. Więcej informacji oraz terminy można odnaleźć na stronach BIP naszego miasta.

https://bip.brzeg.pl/ogloszenia,12_2021-3_24

 

 

Nie zapomnij udostępnić: