Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 marca, 2021 Tytuł artykułu

Ogłoszenie oświatowe

Treść artykułu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu informuje, że od dnia 15 marca do 19 marca 2021  zostają  zawieszone zajęcia stacjonarne w klasie 1a integracyjnej.
Klasa przechodzi na naukę zdalną, w związku  ze stwierdzonym pozytywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 u jednej z uczennic tej klasy.
Ponadto kwarantanną objęta jest 8 osobowa grupa dzieci ze świetlicy szkolnej.
Uczniowie pozostałych klas I-III kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Kwarantanną objęto również 3 nauczycieli uczących w klasie 1a oraz jednego nauczyciela – wychowawcę świetlicy szkolnej. Podejmując określone działania dyrektor szkoły ściśle współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy szkoły przekazywane są rodzicom poprzez e-dziennik oraz za pomocą strony internetowej szkoły.

W szkole każdego dnia i na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Każda klasa ma do swojej wyłącznej dyspozycji jeden gabinet,
dzięki czemu uczniowie nie przemieszczają się do innych gabinetów. Wszystkich rodziców prosimy o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania środków ochrony osobistej – maseczek, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji i zachowania dystansu społecznego.

Z poważaniem

Lucyna Bończak – dyrektor szkoły

Nie zapomnij udostępnić: