Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg tworzy Placówkę Wsparcia Dziennego

Treść artykułu

Gmina Brzeg jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego” o zasięgu gminnym, regulowanej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 25 lipca 2014 r.

Obecnie trwa remont placówki, w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 13, przy PSP nr 1 w Brzegu i jej dostosowanie do użytkowania, na podstawie wymogów i standardów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Na powyższe działania w roku 2020 przeznaczone zostały środki finansowe z Budżetu Gminy w wys. 190.000 zł, z wpływów z opłat przedsiębiorców, za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kolejnym etapem będzie doposażenie pomieszczeń w urządzenia i sprzęty do zajęć, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki edukacyjno – wychowawcze. Uczestnikami zajęć placówki będą dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg.

 

Nie zapomnij udostępnić: