Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu przedkłada Radzie kolejne propozycje ulg dla przedsiębiorców

Treść artykułu

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, w czwartek 25-go lutego 2021 r., Burmistrz Brzegu przedłoży pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienia obejmą posiadaczy gruntów, budynków, budowli, które związane są z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, polegającą zgodnie z Klasyfikacją Polskiej Działalności Gospodarczej (PKD) na:

1) prowadzeniu hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (ujęte w PKD w podklasie 55.10.Z),

2) prowadzeniu restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (ujęte w PKD w podklasie 56.10.A),

3) prowadzeniu pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (ujęte w PKD 56.29.Z),

4) działalności obiektów kulturalnych (ujęte w PKD w podklasie 90.04.Z),

5) prowadzeniu działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujęte w PKD dziale 93.0).

Zwolnienie dotyczyć będzie podatku od nieruchomości należnego za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec 2021 r.

Na podstawie z art. 15 p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r zwolnienia z podatku od nieruchomości. Mając na uwadze sytuację brzeskich przedsiębiorców oraz korzystając z możliwości prawnej, Burmistrz Brzegu przedstawi projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Jest to już kolejna inicjatywa burmistrza, po wprowadzeniu pakietu pomocowego w 2020 r.,  która posłuży przedsiębiorcom najbardziej dotkniętym skutkami obostrzeń związanych z COVID 19. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie, podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta zwołanej z inicjatywy burmistrza 4 lutego, radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę dotyczącą zwolnienia z opłat przedsiębiorców prowadzących usługi gastronomiczne, korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 11  ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecna inicjatywa jest kolejnym elementem prowadzonej przez miasto polityki wsparcia przedsiębiorców najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID–19 i jest próbą złagodzenia skutków zaistniałej sytuacji.

 

Nie zapomnij udostępnić: