Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Rusza Budżet Obywatelski Brzegu (BOB) na 2021 rok!

Treść artykułu

Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczy 100 tysięcy zł. Daje to brzeżanom możliwość wpływu na  rozdysponowanie tej kwoty poprzez zgłoszenie projektu do realizacji, jak również poprzez poparcie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców.

W terminie od 1 marca 2021 r. do 22 marca można zgłaszać projekty w  dwóch kategoriach:

  • inwestycyjne – środki przeznaczone na ten cel to 70 tysięcy zł,
  • pozostałe – środki przeznaczone na ten cel to 30 tysięcy zł.


Ze środków BOB mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy, określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r.

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Brzegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Do formularza zgłoszeniowego załącza się listę podpisów mieszkańców popierających projekt
w ilości co najmniej:

  • 30 podpisów w przypadku projektu inwestycyjnego,
  • 15 podpisów w przypadku pozostałych projektów.

Głosowanie potrwa od 30 kwietnia do 14 maja 2021 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 maja 2021 roku.

Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl, stronie podmiotowej BIP https://bip.brzeg.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu https://brzeg.pl.

Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, oddanych przez mieszkańców Brzegu, będą realizowane w 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w decydowaniu, na jakie cele Gmina ma przeznaczyć 100.000zł.

 

 

                                                Jerzy Wrębiak

                                             (-) Burmistrz

Nie zapomnij udostępnić: