Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Próbny egzamin ósmoklasisty

Treść artykułu

W samorządowych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg mimo pandemii COVID-19, odbywają się próbne egzaminy ósmoklasisty mające na celu sprawdzenie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu. Należy pamiętać, że celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniom nabrania pewności i obycia się w sytuacji egzaminacyjnej. Egzamin próbny pozwala na zdiagnozowanie, które umiejętności uczeń już opanował, a które wymagają jeszcze doskonalenia.

Próbne egzaminy ósmoklasisty w brzeskich szkołach podstawowych odbywają się bez żadnych przeszkód, zgodnie z planem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
W szkołach zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Terminy próbnych egzaminów ósmoklasistów w szkołach:

PSP 1 – od 09.02.2021r. do 11.02.2021r.

PSP 3 – od 15.02.2021r. do  19.02.2021r.

PSP 5 – od 02.02.2021r. do 04.02.2021r.

PSP 6 – od 03.02.2021r. do 5.02.2021r.

PSP 8 – od 8.12.2020r. do 10.12.2020r.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych przez CKE.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w szkołach:

  • język polski – 25 maja 2021 r.
  • matematyka – 26 maja 2021 r.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.

Język polski Czas trwania: 120 minut ­ 25 maja 2021 roku

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych) część 2: wypracowanie – 20 pkt. ­ Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. ­
W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka Czas trwania: 100 minut ­ 26 maja 2021 roku

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii). ­ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. ­ Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6)

Język obcy nowożytny Czas trwania: 90 minut ­ 27 maja 2021 roku

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. ­ Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. ­ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte. ­ Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Wyniki egzaminy brane są pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: