Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PP nr 11

Treść artykułu

Dyrekcja Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu informuje, że w związku z pozytywnym wynikiem testu na covid-19 u pracownika Przedszkola, decyzją PSSE w Brzegu, w dniach 21 – 25 stycznia objęte kwarantanną zostało 11 dzieci z grup: II i IV. Dzieci w tym czasie są objęte nauczaniem zdalnym.
Pozostałe dzieci pracują w trybie stacjonarnym.

Wszystkie informacje przekazywane są rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grup i dyrektorem.

W Przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.
Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z PSSE w Brzegu oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Nie zapomnij udostępnić: