Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 stycznia, 2021 Tytuł artykułu

Kontynuacja zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych w 2021 roku

Treść artykułu

W 2021 roku rodziny wielodzietne z terenu Gminy Brzeg nadal mogą korzystać z ulgi w opłacie śmieciowej. Przypominamy, iż zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wysokość zwolnienia stanowi 20% miesięcznej opłaty należnej od gospodarstwa domowego, stanowiącego rodzinę wielodzietną. Zgodnie z definicją ustawy z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której ustawowy rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, którzy korzystały z ulgi w roku 2020, nadal mogą z niej korzystać w roku 2021, bez składania dodatkowych dokumentów.

Natomiast właściciele nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, którzy nie korzystali z ulgi w roku 2020, a spełniają warunki do jej otrzymania, będą mogli ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod warunkiem złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona:

  • bezpośrednio do Urzędu Miasta – w przypadku zamieszkiwania w zabudowie jednorodzinnej lub małej wspólnocie,
  • poprzez: Zarządcę, Spółdzielnię Mieszkaniową lub Zarząd Wspólnoty – w przypadku zamieszkiwania w zabudowie wielorodzinnej.

Przedmiotowa ulga w opłacie będzie obowiązywała do 31 grudnia 2021r.

 

Nie zapomnij udostępnić: