Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 października, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców uczniów PSP nr 6 dot. sytuacji w placówce

Treść artykułu

Drodzy Rodzice,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że z dniem 27 października 2020 r. nadzorem epidemicznym została objęta jedna z klas edukacji wczesnoszkolnej do dnia 02.11.2020. Nauczanie w tym oddziale realizowane jest nadal w formie nauczania stacjonarnego. Wszystkie informacje o ewentualnych zmianach przekazywane będą rodzicom poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

Wszystkich rodziców prosimy o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji.
Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji Covid – 19.

Nie zapomnij udostępnić: