Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 października, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PSP nr 6 przy ul. Poprzecznej 1

Treść artykułu

Drodzy Rodzice,

             Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że z dniem 1 października br. z powodu prewencyjnego skierowania uczniów i nauczycieli uczących w  jednym oddziale drugiego etapu edukacyjnego pod nadzór epidemiologiczny zawieszone zostają w nim zajęcia stacjonarne. Nauczanie w tym oddziale realizowane będzie w formie nauczania zdalnego.  O terminie powrotu do trybu stacjonarnego dla  klasy zadecyduje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.
Uczniowie pozostałych klas kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

            Z całą stanowczością podkreślamy, że przyjęte od początku roku szkolnego rozwiązania, wśród których znalazły się  ograniczenia dotyczące prowadzenia zajęć dla jednego oddziału w tym samym gabinecie, obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników placówki przebywających w przestrzeniach wspólnych oraz możliwość skorzystania z płynów dezynfekujących  znajdujących się  w każdym gabinecie i przy wszystkich wyznaczonych wejściach, nabierają w zaistniałej sytuacji szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa  i higieny wszystkich dzieci, dlatego ten model prewencji będziemy nadal realizować. Zapewniamy Państwa, że w szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

           Wszystkich rodziców prosimy o  rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji.

Jesteśmy przekonani, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem  oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji  Covid – 19.

Nie zapomnij udostępnić: