Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 września, 2020 Tytuł artykułu

Przyłączenie przez BPEC nowego odbiorcy ciepła

Treść artykułu

W dniu 25.09.2020 r. podpisano umowę pomiędzy Brzeską Fabryką Pomp i Armatury  „MEPROZET” Sp. z o.o. a Brzeskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dla obiektów Spółki „MEPROZET” Uruchomienie dostaw ciepła zgodnie z ww. umową nastąpi w dniu  01.10.2020r.

Umowę, w obecności Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, podpisali: Prezes Zarządu „MEPROZET” Czesław Maćczak oraz ze strony BPEC: Prezes Zarządu Dariusz Wawrzyniak.

W ramach realizacji inwestycji BPEC Sp. z o.o. zaprojektował oraz wybudował sieć ciepłowniczą i przyłącze do Odbiorcy w technologii rur preizolowanych, co pozwoli na zminimalizowanie strat ciepła na przesyle i zwiększy niezawodność sieci. Natomiast urządzenia węzła cieplnego o  mocy Qc.o.=650 kW zostały zaprojektowane oraz wykonane przez MEPROZET Sp. z o.o.. Inwestycja była konieczna ze względu na przestarzałą, przewymiarowaną oraz nieefektywną ekonomicznie i technologicznie  infrastrukturę techniczną urządzeń kotłowni węglowej Odbiorcy, które wraz z instalacją technologiczną kotłowni, wybudowane zostały w końcu lat 60 ubiegłego wieku (1969r.). Realizacja tego przyłączenia przyczyni się do ograniczenia uciążliwych dla środowiska i otoczenia emisji gazów do atmosfery, natomiast zabudowa na węźle cieplnym automatyki pogodowej pozwoli na racjonalizację zużycia ciepła oraz dopasowanie dostawy ciepła do rzeczywistych potrzeb cieplnych obiektów które będą z niego zasilane.

Inwestycja po stronie BPEC realizowana była przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu likwidacji niskiej emisji rejonie ul. Armii Krajowej w Brzegu, który udzielił Spółce preferencyjnej pożyczki pokrywającej 95% kosztów inwestycji.

Jednocześnie Zarząd Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że  z dniem 25.09.2020r. rozpoczęto sezon grzewczy 2020/2021. 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: