Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 września, 2020 Tytuł artykułu

Informacja dla rodziców dot. sytuacji w PSP nr 6 przy ul. Poprzecznej

Treść artykułu

Szanowni  Rodzice,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że z dniem 22 września 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla dwóch klas pierwszych z powodu prewencyjnego skierowania uczniów i nauczycieli uczących w tym oddziale pod nadzór epidemiologiczny. Nauczanie w tych oddziałach realizowane będzie w formie nauczania zdalnego.  O terminie powrotu do trybu stacjonarnego dla  klas zadecyduje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

Uczniowie pozostałych klas kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Kwarantanna, którą objęto trzech nauczycieli pierwszego etapu, nie ma wpływu na toczący się proces edukacyjny w pozostałych oddziałach.

Mocno podkreślamy, że przyjęte od początku roku szkolnego rozwiązanie  dotyczące przesunięcia terminów przerw dla poszczególnych oddziałów w klasach edukacji wczesnoszkolnej, uniemożliwiający kontaktowanie się uczniów z różnych oddziałów nabiera teraz znaczenia dla bezpieczeństwa  i higieny wszystkich dzieci. Nadal ten model będziemy realizować.  W szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń
i ciągów komunikacyjnych.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji.

Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem  oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji  Covid – 19.

Nie zapomnij udostępnić: