Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 września, 2020 Tytuł artykułu

Projekt Publicznego Przedszkola nr 5 w Brzegu „Przyjaciel zaklęty w dźwiękach”- „EDUKO –BARDZO MŁODA Kultura 2019-2021–OPOLSKIE”

Treść artykułu

Strategicznym celem 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in.  kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

      W dniu 3 września 2020 r. w brzeskim amfiteatrze odbyły się warsztaty bębniarskie dla nauczycieli i animatorów skupionych wokół projektu ,,Przyjaciel zaklęty w dźwiękach”.  Projekt konkursowy organizowany  przez Muzeum Śląska Opolskiego realizowany jest w ramach „EDUKO –BARDZO MŁODA Kultura 2019-2021–OPOLSKIE” . Realizatorami tego przedsięwzięcia jest Publiczne Przedszkole nr 5 w Brzegu , Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy z filią w Dobrzyniu, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze oddział Ziemi Brzeskiej  oraz Fundacja ,,Fabryka Rytmu”.

Celem projektu jest rozwój i promocja edukacji kulturowej rozumianej jako wszelkie działania, które przygotowują ich uczestników do aktywnego i twórczego udziału  w  kulturze. Efektem działań są zajęcia ruchowe oraz warsztaty bębniarskie  dla dzieci , nauczycieli i animatorów przyczyniające  się  do pobudzania  lokalnej  wspólnoty  obywatelskiej,  wykorzystujące  połączenie  edukacji  i animacji  kulturowej  do  twórczego  udziału  w  kulturze  dzieci i  młodzieży  oraz  ich opiekunów prawnych.

Zaproszenie do udziału w warsztatach przyjęły : Kierownik Biura Oświaty pani Elżbieta Ochmańska- Jurkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubszy pani Agata Czechowska oraz vice prezes ds. młodzieży PTTK oddział Ziemi Brzeskiej pani Elżbieta Kużdżał.

Projekt realizowany jest od 3 czerwca do 30 października 2020 r.

 

Nie zapomnij udostępnić: