Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 sierpnia, 2020 Tytuł artykułu

Zarządzenie Burmistrza Brzegu ws. ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Brzeg

Treść artykułu

Zarządzenie Nr 1413/2020

Burmistrza Brzegu

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Brzeg

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 713)

 

zarządzam, co następuje:

 

  • 1

 

         W związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Janusza Ireneusza Wójcika ogłaszam okres żałoby na terenie Gminy Brzeg w dniach
od 28 sierpnia 2020 r. do 29 sierpnia 2020 r.

 

  • 2

 

Na znak żałoby na budynkach Urzędu Miasta w Brzegu zostaną wywieszone flagi z kirem. 

 

  • 3

 

Ze względu na żałobę, o której mowa w § 1, zaleca się odwołanie wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym, organizowanych przez instytucje miejskie.

 

  • 4

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl.

 

  • 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                         Burmistrz

                                                                                       (-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: