Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lipca, 2020 Tytuł artykułu

Dobra kondycja zieleni nasadzonej w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu.”

Treść artykułu

 

 

            W październiku 2019 roku zakończono prace związane z realizacją projektu pn. „ Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu”współfinansowanego  w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dotyczącego Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

            Na zrewaloryzowanych terenach zieleni nasadzono blisko 680 sztuk drzew, 218.350 sztuk krzewów i roślin zadarniających oraz odtworzono ponad 32 ha trawników. Wykonano cięcia sanitarne drzew oraz krzewów w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew. Wszystkie te działania spowodowały, że brzeskie tereny zieleni odzyskały dawny blask.

W czerwcu bieżącego roku zostały przeprowadzone przeglądy terenów zieleni pod kątem udatności wykonanych nasadzeń i stanu zachowania odtworzonych powierzchni trawnikowych.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, jakie panowały w 2019 roku oraz na początku 2020 roku (długotrwała susza) udatność w przypadku drzew wyniosła 95%, a w przypadku krzewów i runa parkowego 99,96%. Wpływ na tak wysoki procent udatności miała wysoka jakość materiału nasadzeniowego oraz zabiegi pielęgnacyjne zastosowane po wykonaniu nasadzeń.

            Poprawa warunków pogodowych (obfite opady deszczu), w maju i czerwcu bieżącego roku, miała pozytywny wpływ na kondycję i wegetację zarówno drzewa, krzewów, runa parkowego jak i na założenia trawnikowe. Uschnięte drzewa i krzewy firma PARK-M wymieni w ramach gwarancji. Prace te będą przeprowadzone w okresie jesiennym 2020 roku.

            Systematycznie prowadzone kontrole i przeglądy na terenach zieleni potwierdziły, że część ubytków w nasadzeniach spowodowana była kradzieżą lub zniszczeniem nasadzonego materiału. Kradzieże dotyczyły przede wszystkim krzewów oraz materiału okrywowego, takie zdarzenia stwierdzono na terenie Parku Wolności czy skweru na ul. Wolności. Kilkakrotnie zniszczone zostały lipy na ul. Słowackiego. Mamy nadzieję, że ww. sytuacje miały charakter incydentalny i nie będą się powtarzały.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: