Widoczne efekty prac konserwatorskich

W czwartek, 2 lipca br. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak odwiedził plac budowy, aby z bliska przyjrzeć się postępom w pracach remontowych przy elewacji brzeskiego Ratusza. Remont realizowany jest w ramach  zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie jest elementem projektu pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.