Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Klasyfikacja końcowa i zakończenie roku szkolnego w samorządowych szkołach podstawowych

Treść artykułu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w samorządowych szkołach podstawowych, których działalność została czasowo ograniczona w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, zajęcia zostały częściowo wznowione. 

Od 18 maja br. są organizowanie zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych we wszystkich brzeskich szkołach podstawowych, a także prowadzone są konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Od 1 czerwca br. odbywają się konsultacje dla uczniów klas IV-VII.

W dniach od 16 do 18 czerwca br. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych wzięli udział
w egzaminach ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Egzaminy odbyły się bez żadnych przeszkód, zgodnie z planem oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad przeprowadzania egzaminu.

Realizacja podstawy programowej do końca roku szkolnego, w większości przypadków, odbywa się w sposób zdalny, za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia opiekuńcze sprawowane są przez wychowawców świetlicy oraz innych nauczycieli. Czynne są także biblioteki szkolne. We wszystkich szkołach wdrożone są wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do brzeskich szkół oraz pracowników.

Odbywające się w szkołach konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Uczniowie mają możliwość wyjaśnienia trudnych zagadnień przedmiotowych, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje te dają również możliwość poprawy ocen na potrzeby klasyfikacji rocznej.

Gmina Brzeg zadbała o cyfrowe narzędzia i sprzęt, aby nie dopuścić do wykluczenia cyfrowego zarówno uczniów jak i nauczycieli brzeskich szkół. Gmina realizuje dwa projekty grantowe „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”, których celem jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom z Gminy Brzeg sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji edukacji zdalnej. W sumie zakupiono i przekazano do szkół 52 laptopy i 103 tablety, na łączną kwotę 203101,05 zł. Sprzęt przekazano szkołom, a o użyczeniu sprzętu decydują dyrektorzy szkół. Zakup sprzętu został sfinansowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dyrektorzy brzeskich szkół podstawowych na bieżąco monitorują spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego przez dzieci z obwodu szkoły. Wszyscy uczniowie brzeskich szkól uczestniczą w kształceniu zdalnym. Od czasu zawieszenia zajęć stacjonarnych wszyscy uczniowie pozostają w kontakcie ze szkołą, a zatem nie ma sytuacji, aby uczeń nie został klasyfikowany z uwagi na brak udziału w pracy zdalnej.

26 czerwca br. odbędzie się zakończenie roku szkolonego. Uczniowie odbiorą świadectwa w reżimie sanitarnym, zgodnie z harmonogramami przygotowanymi przez dyrektorów szkół.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w szkołach.

Nie zapomnij udostępnić: