Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2020,
b) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ofiar Katynia 25 w Brzegu,
c) wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na sezonowe ogródki gastronomiczne, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi w działalności gastronomicznej spowodowanymi przeciwdziałaniem COVID-19.
3 Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do wzięcia udziału

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Dariusz Socha

Nie zapomnij udostępnić: