Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 czerwca, 2020 Tytuł artykułu

Wyniki testów pod kątem SARS- CoV-2 w pozostałych szkołach podstawowych

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu informuje, że w dniu dzisiejszym ( 01.06.2020 roku) otrzymaliśmy wyniki testów w kierunku obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 pracowników następujących placówek:

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe w Brzegu kontynuują działalność zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz szczegółowymi wytycznymi sanitarnymi. W szkołach wdrożone są wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Decyzja dot. PSP 1 została Państwu przekazana 29.05 br.

Ponadto informujemy, że:

Od 1 czerwca br. odbywają się konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV- VII szkół podstawowych. Każda szkoła przygotowała swój harmonogram konsultacji.

W terminie 16-18.06.br. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, który zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi zasad i trybu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W brzeskich szkołach organizowanie są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Według określonych przez każdą szkołę podstawową harmonogramów odbywają się konsultacje dla uczniów klasy VIII. Realizacja podstawy programowej w dalszym ciągu odbywa się zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkół uzyskacie Państwo w placówkach.

 

Nie zapomnij udostępnić: