Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 maja, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) Burmistrz Miasta Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu Raport o stanie Gminy za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Brzeg za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Brzeg odbędzie się 25 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. w godzinach 7.15-15.15 w Urzędzie Miasta Brzegu ul. Robotnicza 12 w Biurze Rady Miejskiej.

Raport o stanie gminy za rok 2019 oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu oraz na stronie bip.brzeg.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Dariusz Socha

Nie zapomnij udostępnić: