Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 kwietnia, 2020 Tytuł artykułu

4 maja otwieramy stadion miejski. Obowiązują rezerwacje

Treść artykułu

Zgodnie z wytycznymi, o których poinformował premier, od dnia 4 maja 2020 roku Stadion Miejski będzie ponownie dostępny dla użytkowników. Obowiązywać będą jednak rezerwacje i ograniczenia, zgodnie z “Tymczasowymi zmianami zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Brzegu”.

Chętni będą mogli korzystać z trzech obiektów:

– bieżni lekkoatletycznej,
– boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią,
– boiska plażowego.

Na każdym z tych obiektów jednocześnie będzie mogło przebywać do 6 osób (wliczając w to zawodników, opiekunów i trenerów).

Wprowadzamy jednogodzinne moduły, na które obowiązują rezerwacje telefoniczne dokonywane maksymalnie z jednodniowym wyprzedzeniem. Szczegółowe zasady poniżej.
Jednocześnie przypominamy, że nadal pozostają zamknięte pozostałe obiekty MOSiR-u: hala sportowa przy ul. Oławskiej, kryta pływalnia i marina.

TYMCZASOWE ZMIANY
ZASAD KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W BRZEGU

W związku ze zniesieniem części ograniczeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych MOSiR Brzeg wprowadza od dnia 4 maja 2020 r. tymczasowe zmiany zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Brzegu.

1. Na stadionie korzystać można z trzech obiektów: bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, boiska do gier plażowych.
Pozostałe obiekty i urządzenia nie są udostępniane.

2. Wyżej wymienione obiekty udostępniane są codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00 w cyklach 1-godzinnych na podstawie wcześniejszych rezerwacji.

3. Z każdego obiektu może w danym momencie korzystać do 6 zawodników oraz 1 trener/opiekun.

4. Ustala się 1-godzinne moduły korzystania z danego obiektu, rozpoczynające się zawsze o pełnych godzinach.

5. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane z klubów sportowych i stowarzyszeń, a w dalszej kolejności pozostałe grupy i osoby niezrzeszone.

6. Rezerwacji na poszczególne 1-godzinne moduły należy dokonywać u administratora obiektu telefonicznie – pod numerem 501 168 757 w godzinach od 8.00 do 20.00

7. Zgłoszenia grup i osób niezrzeszonych można dokonywać z maksymalnie jednodniowym wyprzedzeniem lub w dniu zaplanowanego skorzystania z obiektu.

8. W zgłoszeniu grupy podajemy:
a) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (bieżnia, boisko piłkarskie, boisko plażowe),
b) liczebność grupy,
c) dzień i godzinę rezerwacji,
d) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę.

9. W zgłoszeniu osób niezrzeszonych podajemy:
a) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (bieżnia, boisko piłkarskie, boisko plażowe),
b) dzień i godzinę rezerwacji,
c) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu

10. W przypadku, gdy rezerwacja dotyczy liczby osób mniejszej niż 6, dopuszcza się uzupełnienie liczby ćwiczących do 6 osób.

11. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy od dnia 4 maja 2020 r., od godz. 8.00.

12. Grupy (osoby) zarejestrowane zobowiązane są do punktualnego przybycia na stadion i opuszczenia stadionu po upływie czasu rezerwacji.

13. Dla korzystających z obiektów udostępnione jest pomieszczenie WC, natomiast nie są dostępne pomieszczenia szatniowe i prysznice.

14. W trakcie korzystania z obiektów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

15. Powyższe zasady obowiązywać będą do ich odwołania lub zmiany funkcjonowania obiektu.

16. W kwestiach nie objętych niniejszymi zmianami nadal obowiązuje Regulaminu Stadionu Miejskiego w Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: