Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 kwietnia, 2020 Tytuł artykułu

Pakiet Pomocowy Burmistrza Brzegu dla przedsiębiorców

Treść artykułu

W nawiązaniu do informacji Burmistrza Brzegu z dnia 20 kwietnia br. odnośnie pomocy dla przedsiębiorców Burmistrz Brzegu w związku z trudną sytuacją jaka dotknęła przedsiębiorców naszego miasta udziela  pomocy w ramach swoich kompetencji i możliwości wprowadzając ulgi dla przedsiębiorców by chronić miejsca pracy w naszym mieście.

I pomoc dla mikro (zatrudniających do 10 osób) i małych (zatrudniających do 50 osób) przedsiębiorców w postaci umorzenia zaległego podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będących podatnikami podatku od nieruchomości, których dotyczy zakaz i ograniczenia w prowadzeniu działalności związanych ze skutkami epidemii COVID-19, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 566) za miesiąc maj i czerwiec 2020r.

W załączeniu uproszczony wniosek nr 1 + załącznik nr 1 (Uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc)

II pomoc dla mikro (zatrudniających do 10 osób), małych (zatrudniających do 50 osób) i średnich ( zatrudniających do 250 osób) przedsiębiorców w postaci umorzenia w wysokości 50 % zaległego podatku lub odroczenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i  budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, u których w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi związanych ze skutkami epidemii COVID-19, nastąpił nie mniejszy niż 30 % spadek przychodów do analogicznego miesiąca roku poprzedniego za miesiąc maj i czerwiec 2020r.

W załączeniu uproszczony wniosek nr 2 + załącznik nr 1 (Uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc)

WNIOSKI O DODATKOWĄ POMOĆ MOŻNA SKŁADAĆ DO BURMISTRZA BRZEGU OD 16 MAJA 2020 R.

Dokumenty należy wysłać przez: skrzynkę podawczą EPUAP, e-mailem na adres um@brzeg.pl lub podatki@brzeg.pl (podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym), pocztą lub złożone do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

 

Nie zapomnij udostępnić: