Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 marca, 2020 Tytuł artykułu

Komunikat dot. sposobu sprawdzenia listy kandydatów zakwalifikowanych do publicznych szkół podstawowych

Treść artykułu

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg. Zmiany dotyczą sposobu sprawdzenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Uprzejmie informuję, że sprawdzenie list kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się 26.03.2020 roku od godziny 9.00.

Proponowane formy sprawdzenia list to:

  1. Poprzez stronę naboru brzeg.podstawowe.vnabor.pl osoby po zalogowaniu mają tę informację dostępną w systemie.
  2. Mailowo – do osób, które w systemie podały swój adres mailowy, zostanie automatycznie wygenerowana informacja o statusie kandydata i wysłana na wskazany mail.
  3. Telefonicznie- dzwoniąc na numer podany na stronie internetowej szkoły. Osoby dzwoniące będą weryfikowane poprzez podanie numeru PESEL dziecka.
  4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości  w siedzibie szkoły. Z uwagi na obowiązujące rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zalecamy osobistego stawienia się w placówce. Tylko naprawdę w wyjątkowych sytuacjach osoby, które nie mogą dokonać sprawdzenia list w inny sposób, zostaną pojedynczo wpuszczone na teren szkoły
    z zachowaniem zasad obowiązujących na terenie całego państwa od 24.03.2020 roku.

Potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły należy dokonać w terminie od 26.03.2020 r. godz. 10.00 do 03.04.2020 r. godz.15.00. Sposoby potwierdzenia woli zawarte są w komunikacie nr 1 i są dostępne w systemie naboru oraz na stronie internetowej szkoły.

Nie zapomnij udostępnić: