Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 marca, 2020 Tytuł artykułu

Komunikat dot. sposobu sprawdzenia listy kandydatów zakwalifikowanych do publicznych przedszkoli

Treść artykułu

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg. Zmiany dotyczą sposobu sprawdzenia listy kandydatów zakwalifikowanych.

Uprzejmie informuję, że sprawdzenie list kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się 26.03.2020 roku od godziny 9.00.

Proponowane formy sprawdzenia list to:

  1. Poprzez stronę naboru brzeg.przedszkola.vnabor.pl osoby po zalogowaniu mają tę informację dostępną w systemie.
  2. Mailowo – do osób, które w systemie podały swój adres mailowy, zostanie automatycznie wygenerowana informacja o statusie kandydata i wysłana na wskazany mail.
  3. Telefonicznie- dzwoniąc na numer podany na stronie internetowej przedszkola. Osoby dzwoniące będą weryfikowane poprzez podanie numeru PESEL dziecka.
  1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola. Z uwagi na obowiązujące rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zalecamy osobistego stawienia się w placówce. Tylko naprawdę w wyjątkowych sytuacjach osoby, które nie mogą dokonać sprawdzenia list w inny sposób, zostaną pojedynczo wpuszczone na teren przedszkola z zachowaniem zasad obowiązujących na terenie całego państwa od 24.03.2020 roku.

Potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły należy dokonać w terminie od 26.03.2020 r. godz. 10.00 do 03.04.2020 r. godz.15.00. Sposoby potwierdzenia woli zawarte są w komunikacie nr 1 i są dostępne w systemie naboru oraz na stronie internetowej przedszkola.

Nie zapomnij udostępnić: