Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 marca, 2020 Tytuł artykułu

Ważne informacje dla rodziców i uczniów!

Treść artykułu

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zostały zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach od 12.03-25.03 br.

Apel do Rodziców

 1. Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
 2. Kontaktuj się zdalnie, przez komunikatory, e dziennik ze nauczycielami Twego dziecka. Nauczyciele przygotowują materiały do przerabiania w domu. Współpracuj ściśle ze szkołą.
 3. Zadbaj o to, aby Twoje dziecko spędzało czas w domu. Sam unikaj zatłoczonych miejsc, ale również kontroluj czy dziecko pozostało w domu.
 4. Nie pozwalaj na organizowanie młodzieżowych spotkań towarzyskich, a także nie pozwalaj na wychodzenie do kawiarni, restauracji czy klubów.
 5. Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
 6. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 7. Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

 

Apel do Uczniów – bądź odpowiedzialny!

 1. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
 2. Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Kontaktuj się ze swoimi nauczycielami zdalnie, którzy przygotowali materiał do przerabiania w domu.
 3. Nie organizuj spotkań towarzyskich.
 4. Unikaj zatłoczonych miejsc.
 5. Nie wychodź do kawiarni, restauracji, klubów.
 6. Spędzaj czas w domu. To czas kwarantanny.
 7. Staraj się nie zakazić i nie zakażać innych. Nie kontaktuj się z osobami starszymi.
 8. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 9. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
 10. Kontaktuj się zdalnie ze swoimi nauczycielami. Są przygotowane zadania do wykonywania w domu. Codziennie poświęcaj czas na pracę . Będzie ona na bieżąco sprawdzana.


 Dodatkowe informacje-
dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Nauczyciele w najbliższym czasie będą wspierali uczniów w nauce
i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 • Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

Nie zapomnij udostępnić: