Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 marca, 2020 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dot. realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe”

Treść artykułu

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące realizacji zadania:

„Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe”

 

 

Informuję, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe” dnia 5 marca br. przekazano wykonawcy teren budowy w celu przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

Zadanie będzie realizowane przez firmę: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka jawna z siedzibą w Brzegu.

W pierwszym etapie realizacji zadania zostanie przebudowany plac manewrowy, w ramach którego zostanie wyznaczonych 76 miejsc postojowych, przebudowana zostanie droga pomiędzy ulicami Trzech Kotwic i Plac Dworcowy oraz wykonane zostaną chodniki. Drugi etap będzie obejmował rozbiórkę budynku PKS oraz nowe zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych w części parkowej zagospodarowywanego terenu wraz z uzupełnieniem zieleni oraz montażem ławek i koszy na śmieci.

W czasie realizacji zadania przebudowywany teren nie będzie dostępny dla autobusów i samochodów natomiast komunikacja piesza będzie utrudniona. Termin zakończenia zadania przewidziano na 30.09.2020r.

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 509 647,00 zł.

 

Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Kostrzewa

Nie zapomnij udostępnić: