Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 lutego, 2020 Tytuł artykułu

RUSZA BUDŻET OBYWATELSKI BRZEGU (BOB) NA 2020 ROK!

Treść artykułu

Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczy 100 tysięcy zł. Daje to brzeżanom możliwość wpływu na  rozdysponowanie tej kwoty poprzez zgłoszenie projektu do realizacji, jak również poprzez poparcie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców.

W terminie od 2 marca 2020r. do 20 marca można zgłaszać projekty w  dwóch kategoriach:

  1. inwestycyjne – środki przeznaczone na ten cel to 70 tysięcy zł,
  2. pozostałe – środki przeznaczone na ten cel to 30 tysięcy zł.

Ze środków BOB mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy, określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r.

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Brzegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Do formularza zgłoszeniowego załącza się listę podpisów mieszkańców popierających projekt w ilości co najmniej:

  1. 30 podpisów w przypadku projektu inwestycyjnego,
  2. 15 podpisów w przypadku pozostałych projektów.

Projekty można zgłaszać w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://budzetobywatelski.brzeg.pl oraz składać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12. (druki dostępne w Urzędzie Miasta pokój 114) w godzinach pracy Urzędu.

Głosowanie potrwa od 30 kwietnia do 15 maja 2020 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20 maja 2020 roku.

Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl, stronie podmiotowej BIP https://bip.brzeg.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Brzegu https://brzeg.pl.

Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, oddanych przez mieszkańców Brzegu, będą realizowane w 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Brzegu dostępne są na stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w decydowaniu, na jakie cele Gmina ma przeznaczyć 100.000zł.

Nie zapomnij udostępnić: