Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 lutego, 2020 Tytuł artykułu

Lokalny koszyk usług społecznych

Treść artykułu

Lokalny koszyk usług społecznych (wejdź tutaj) to baza usług społecznych zawierająca spisany zbiór różnorodnych, uporządkowanych, przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując uporządkowaną bazę zawartą w lokalnym koszyku usług, można odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne, a także uzyskać informację o dostępności i warunkach skorzystania z usługi. Jest aktualizowany co najmniej raz do roku lub w sytuacji zauważonej zmiany w obszarze zasobów lokalnych (np. gdy pojawi się nowa usługa lub gdy dana usługa przestanie być dostępna).

Lokalny koszyk usług społecznych powstał w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”. Na poziomie regionalnym rolę centrali pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, którego zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu w Projekcie pełni funkcję lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego na mocy upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Brzegu. Partnerem projektu jest m.in. Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu.

Więcej o lokalnym koszyku usług oraz o projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu: www.mops-brzeg.p

 

Nie zapomnij udostępnić: