Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 stycznia, 2020 Tytuł artykułu

Oficjalne otwarcie mieszkania wspomaganego w Brzegu

Treść artykułu

W środę, 29 stycznia br., odbyło się oficjalne otwarcie mieszkania wspomaganego realizowanego w ramach projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, burmistrz Paczkowa Artur Rolka, burmistrz Białej Edward Plicko oraz przedstawiciele: Urzędu Miasta w Brzegu, Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM, Rady Miejskiej, Zarządu Nieruchomości Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uroczyste otwarcie spotkania zainaugurował Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przywitał zgromadzonych gości, a następnie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym we wdrożenie projektu, szczególnie prezesowi Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Panu Robertowi Hejmanowi, przedstawicielom Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przedstawicielom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz Pani Annie Owczar, kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Brzegu.

Po uroczystym otwarciu wszyscy uczestnicy spotkania udali się do lokalu, który został gruntownie wyremontowany oraz dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Powstałe mieszkanie wspomagane w gminie Brzeg zostało wyremontowane i zaadaptowane w ramach wypracowanego modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona oraz osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.Pobyt w mieszkaniu wspomaganym – poprzez wielostronne i kompleksowe wsparcie, pozwoli osobom chorym jak najdłużej pozostać w środowisku lokalnym i odsunąć w czasie moment umieszczenia w placówce całodobowej opieki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączny budżet projektu na wdrożenie modelu/standardu dla 7 mieszkań ( 3 w woj. opolskim) wyniósł 7 567 100,00 zł., z czego Gmina Brzeg partycypowała w kosztach projektu w kwocie: 52.315,00 zł.

Liderem projektu jest województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Partnerami projektu są Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi. Beneficjentami projektu w województwie opolskim są Brzeg, Paczków i Biała.

Do świadczenia opieki i wsparcia w mieszkaniu wspomaganym wyłoniono organizację pozarządową- Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM. Stowarzyszenie do dnia 31.10.2021 r., pokrywa opłaty dot. czynszu, funduszu remontowego, opłaty administracyjne, wody, ścieki, prąd i gaz w kwocie limitu 700,00 zł. brutto. Ponadto zostaną zrealizowane działania wspomagające codzienne funkcjonowanie mieszkańca, tj.: wsparcie ze strony opiekuna mieszkania, pracownika socjalnego, asystenta/opiekuna, animatora czasu MW oraz wsparcie w zakresie usług rehabilitanta i wsparcie koordynatora.

Nie zapomnij udostępnić: