Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 stycznia, 2020 Tytuł artykułu

Robocze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów

Treść artykułu

W czwartek, 9 grudnia br, w Małej Sali Stropowej brzeskiego Ratusza odbyło się robocze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz przedstawiciele brzeskich organizacji społecznych i samorządu terytorialnego, m.in.: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Diabetyków, Caritas, Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biura Spraw Społecznych i Zdrowia UM.
Posiedzenie otworzył i poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Janusz Ireneusz Wójcik.

W trakcie posiedzenia poruszona została kwestia brzeskiej polityki senioralnej oraz jej kierunku w nadchodzących latach. Głównym tematem rozważanym przez przedstawicieli organizacji społecznych było utworzenie w przyszłości Centrum Seniora – miejsca, gdzie zrzeszone byłyby wszystkie brzeskie organizacje zajmujące się działalnością zorientowaną na aktywizację i pomoc seniorom. Centrum Seniora byłoby także punktem konsultacyjnym dla starszych mieszkańców Brzegu.

W swoich wypowiedziach Burmistrz podkreślał, że jest otwarty na współpracę z organizacjami. Zaznaczył też, że już teraz podejmowane są działania związane z polepszeniem sytuacji osób starszych w naszym mieście, m.in., projekt teleopieki, pudełka życia, czy rewitalizacja parków miejskich.

Nie zapomnij udostępnić: