Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 stycznia, 2020 Tytuł artykułu

Zakończył się II etap projektu „Umiem pływać”

Treść artykułu

Zakończył się już II i ostatni etap realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzegu projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.  Program skierowany był do uczniów klas I-III szkól podstawowych, a jego głównym celem było m.in. nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, upowszechnianie aktywności fizycznej, profilaktykę przeciwdziałania i korygowanie wad postawy oraz edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Z programu skorzystało ogółem 87 uczniów, którzy uczyli się pływać pod okiem instruktora pływania. Pierwsze zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu odbyły się już w marcu i do końca czerwca uczestniczyło w nich 30 uczniów. Od września ruszył II etap zajęć, w trakcie którego kolejni uczniowie mogli podnosić swoją sprawność fizyczną poprzez naukę pływania. Mali pływacy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach  rozwijając swoją koordynację ruchową, co w przyszłości może być zachętą do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowany był przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu i współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Opolskiego oraz Gminy Brzeg.

Nie zapomnij udostępnić: