Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

W sobotę, 4 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Licznie zebranych gości przywitała Skarbnik TMLiKP-W Pani Alicja Heflich. Wśród zaproszonych gości znalazł się Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał wszystkim zebranym najlepsze życzenia na ten rozpoczynający się rok, a także wręczył pamiątkowe podziękowania Pani Helenie Czoppie oraz Panu Józefowi Korczyńskiemu, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości 30-lecia Brzeskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, które odbywało się 26 października 2019 roku.

Pamiątkowe odznaczenia oraz legitymację wręczyli kresowianom przedstawiciele brzeskiego oddziału Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Pan Ireneusz Seliga i Witold Krzewicki.

Tradycyjnie w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz proboszczowie brzeskich parafii, a całość umiliło wspólne kolędowanie, wraz z zespołem muzycznym „Leśne Echo”.

Warto pokreślić, że brzescy kresowiacy wychowali kilka pokoleń miłośników kultywujących tradycję mieszkańców dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Jak dodają sami działacze brzeskiego oddziału TMLiKP-W, wśród nich są członkowie całych rodzin, od nastolatków, po seniorów.