Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 listopada, 2019 Tytuł artykułu

Segregacja w Brzegu na przykładzie miesiąca października

Treść artykułu

Na podstawie analizy październikowej faktury za zagospodarowanie odpadów z Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gać możemy przestudiować stopień i jakość segregacji na terenie Brzegu. W tym miesiącu od mieszkańców Brzegu zebrano:

odpady niesegregowane – 471,94 tony (380,16 zł/t),

odpady zmieszane opakowaniowe czyste – 96,50 tony (117,72 zł/t)

odpady ulegające biodegradacji czyste – 88,60 tony (102,60 zł/t) i zanieczyszczone 111,40 tony (378 zł/t),

opakowania ze szkła czyste – 6,62 tony (23,76 zł/t) i zanieczyszczone 36,76 (356,40 zł/t),

opakowania z papieru- 40,10 tony (23,76 zł/t).

Łączny strumień odpadów za miesiąc październik wyniósł 851,92 tony, a jego koszt 256 182,60 zł. Odpadów wysegregowanych czystych pozyskano zaledwie 231,82 tony tj. 27,21%. 148,16 tony śmieci to odpady segregowane zanieczyszczone. Gdyby były czyste wówczas Gmina Brzeg zapłaciłaby mniej o blisko 43 000 zł, daje w skali roku kwotę 516 000,00 zł, co przekłada się na blisko 1,5 zł mniej za każdy miesiąc od osoby.

Brak właściwej segregacji jest jednym z głównych czynników sprawiających, że opłata śmieciowa będzie wzrastać. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą każdy przypadek braku segregacji mimo jej zadeklarowania, będzie skutkował automatycznym naliczeniem kar. Ustawodawca nie przewidział wyjątków od tej reguły, dlatego tak ważne jest uświadomienie osobom, które lekceważą ten obowiązek, że narażają wszystkich mieszkańców wspólnoty na negatywne sankcje finansowe- dwukrotnie wyższe opłaty. Najgorszym zjawiskiem są odpady wysegregowane zanieczyszczone, co świadczy o tym, że wysiłek wielu osób, które starają się segregować odpady idzie na marne. Pamiętajmy o zasadach selektywnej zbiórki. Jeżeli mamy problem z decyzją, gdzie wrzucić dany odpad, wrzućmy go do pojemnika na odpady zmieszane, aby nie zanieczyszczać frakcji odpadów segregowanych. W przypadku odpadów biodegradowalnych nie wyrzucajmy ich w workach foliowych!!! Wyrzućmy zawartość bio do pojemnika, a worek do zmieszanych.

Nie zapomnij udostępnić: