Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 maja, 2019 Tytuł artykułu

Zmiany w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r.

Treść artykułu

Świadczenie wychowawcze 500+ od lipca 2019 r. będzie przyznawane na każde dziecko w rodzinie.

Dzięki zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Znika więc dotychczasowe kryterium dochodowe, zgodnie z którym świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko przysługiwało tylko tym rodzinom, w których dochód nie przekraczał 800 złotych na osobę lub 1.200 złotych w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością.

Świadczenie wychowawcze 500+: orzeczenie o alimentach i samotni rodzice. Co trzeba wiedzieć?

 1. Aby otrzymać prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica, nie będzie od 1 lipca 2019 r. potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach. Do tej pory dokument taki miał być gwarancją, że wniosek dotyczy rzeczywiście samotnego rodzica, a nie pary żyjącej w konkubinacie.

 2. W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy mają przez sąd ustaloną opiekę, świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznany temu rodzicowi, któremu sąd powierzył opiekę, jeżeli faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 3. W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy nie mają przez sąd ustalonej opieki, świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznany temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek o 500+ i faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli okaże się, że 500+ pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeśli zarzuty potwierdzą się, sprawa może zostać zgłoszona do prokuratury.

 4. W przypadku opieki naprzemiennej, zasiłek 500 plus zostanie podzielony proporcjonalnie na oboje rodziców.

Świadczenie wychowawcze 500+: na pierwsze dziecko w rodzinach z większą liczbą dzieci

Pierwsze dzieci w rodzinach z większą liczbą dzieci są bowiem zarejestrowane przez system. Aby ustalić prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejne dzieci, trzeba było podać dane także pierwszego dziecka. Rodziny, które już otrzymują świadczenia wychowawcze 500+, będą jednak musiały złożyć osobne wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ także na pierwsze dziecko. Mogą to zrobić jednocześnie ze składaniem wniosku o świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy dla pozostałych dzieci.

Świadczenie wychowawcze 500+: jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

W wersji elektronicznej wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można składać od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem:

 • ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

 • bankowości elektronicznej

 • ePUAP (epuap.gov.pl)

Papierowe wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r. w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu w pokoju nr 1 i nr 2.

Składanie elektronicznych wniosków o 500 plus za pomocą bankowości elektronicznej oferuje prawie każdy bank w Polsce. Wystarczy na stronie swojego banku wyszukać zakładkę oznaczoną 500+.

Co trzeba przygotować?

 • dane osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze 500+, czyli dane rodzica, należy pamiętać o podaniu swojego adresu e-mailowego;

 • dane drugiego rodzica;

 • dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów.

 • w przypadku rodziców z orzeczoną przez sąd opieka nad dziećmi prawomocny wyrok lub postanowienie sądu o opiece nad dziećmi;

 • prawomocny wyrok orzekający rozwód lub separację;

 • w przypadku wykonywania pracy/pobytu jednego z rodziców dzieci za granicą dokumenty potwierdzające ten fakt.

Dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500

Nie zapomnij udostępnić: