Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 maja, 2019 Tytuł artykułu

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Treść artykułu

W dniu 31 maja 2019r. Z-ca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski podpisał w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na realizację przez Gminę Brzeg programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina mogła otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Gmina Brzeg pozyskała w ramach programu środki w wysokości 83 250,00 zł.

 

Nie zapomnij udostępnić: