Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 maja, 2019 Tytuł artykułu

Projekt zieleni przyulicznej dla projektu przebudowy ulicy Jana Pawła w Brzegu

Treść artykułu

W takcie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Jana Pawła II przeprowadzona została inwentaryzacja zieleni przyulicznej, a następnie dla wybranego wariantu II, opracowany został projekt zieleni. Projekt ten zakłada pozostawienie pasów zieleni przyulicznej po dwóch stronach jezdni. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się wymianę istniejących, kolidujących zadrzewień (18 sztuk istniejących drzew przewidziano do usunięcia) oraz uzupełnienie drzewostanu ulicznego, tworzącego aleję lipową wzdłuż ulicy Jana Pawła II.

Projekt przewiduje nasadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna w ilości 68 sztuk (nasadzenia po obu stronach ulicy Jana Pawła II), a także 9 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny odm. kulista, które nasadzone zostaną w pasie drogowym ulicy Piastowskiej.

Zaprojektowane w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II nasadzenia zakładają wprowadzenie drzew o podwyższonych parametrach szkółkarskich, tj. drzew o obwodzie pnia na wysokości 1 m od 20 do 22 cm oraz wysokości 5m. Ponadto przewidziano wymianę istniejących wielogatunkowych żywopłotów, zlokalizowanych w pasach zieleni pomiędzy jezdnią a ciągiem pieszym, na nowe – jednogatunkowe – lepiej dostosowane do panujących warunków siedliskowych.

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w załącznikach poniżej (na rysunkach i w opisie projektu gospodarki drzewostanem przebudowywanej ulicy Jana Pawła II).

Nie zapomnij udostępnić: