Podpisanie umowy na realizację zadania pn. “Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego”

W poniedziałek, 18 marca br. w gabinecie burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka podpisana została umowa na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego (na odcinku od ul. Piastowskiej do ulicy Kamiennej), ulicy Kamiennej, skrzyżowania ulic Kamiennej, B. Chrobrego, Ofiar Katynia, Mickiewicza na skrzyżowanie typu rondo. W ramach przebudowy dróg gminnych wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni i chodników, ułożone zostaną nowe nawierzchnie, wykonane będzie nowe oświetlenie i odwodnienie, a także wprowadzone zostaną nowe nasadzenia drzew i krzewów. Po przebudowie dróg wprowadzona zostanie na nich nowa organizacja ruchu drogowego.

Umowa została zawarta z firmą Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne “JARZĄBEK” Sp. Jawna, którą podczas zawarcia umowy reprezentowali jej współwłaściciele: Piotr Jarząbek i Radosław Jarząbek.

Koszt wykonania robót wyniesie 6.787.910,55zł

Umowny termin zakończenia robót budowlanych: 18.11.2019r.