Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 marca, 2019 Tytuł artykułu

Trwają prace w ramach projektu ochrony różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych

Treść artykułu

Trwają prace w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski”. Planowany całkowity koszt realizacji tego projektu wyniesie 4.697.196,07 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 1.938.481,91 złotych. Wartość projektu na terenie Gminy Brzeg to 3.099.198,05 złotych, z czego dofinansowanie z UE to 995.595,78 złotych. Projekt realizowany jest przez Gminę Brzeg w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski i Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.

Elementy projektu, które realizowane będą przez Gminę Brzeg:

I. Ochrona obszarów parkowych.

1. Ochrona in situ nietoperzy na terenach parkowych ( budki dla nietoperzy na terenie Plant miejskich i Parku Wolności).

2. Wykonanie układu komunikacyjnego wokół stawu na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z elementami małej architektury. Projekt obejmuje rewaloryzację części ogrodowej wokół stawu w Parku Wolności w Brzegu w zakresie remontu nawierzchni alejek parkowych oraz wykonanie oświetlenia.

3. Przebudowa układu komunikacyjnego wokół zbiornika od strony ul. Armii Krajowej na terenie Parku Centralnego w Brzegu. Przebudowane zostaną alejki parkowe o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej, z zastosowaniem nawierzchni ze szlachetnych materiałów naturalnych – kostka kamienna / nawierzchnia mineralna w kolorze piaskowym, dostosowana do ruchu rowerowego oraz sporadycznego ruchu pojazdów obsługi technicznej terenu parku. Projekt przewiduje także montaż 6 sztuk stylizowanych ławek parkowych z oparciami i 5 sztuk stylizowanych koszy parkowych, tożsamych z istniejącymi w kształcie i konstrukcji, w kolorze czarnym. Projekt zakłada wprowadzenie 11 sztuk budek lęgowych dla ptaków, rozmieszczonych na wytypowanych drzewach, na wysokości 5-10 m od gruntu. Budki lęgowe typowe, o konstrukcji drewnianej, rozmieszczone co około 80m. Projekt przewiduje wprowadzenie w miejsce starych zniszczonych schodów terenowych o nawierzchni ziemnej, schodów nowych, o konstrukcji z płyt i palisady kamiennej – granitowej. Schody o swobodnym przebiegu, łagodnym nachyleniu i bez poręczy, prowadzą z głównej alei parkowej do punktu widokowego nad stawem łabędzim, poprzez malowniczą skupinę krzewów cisu pospolitego.
Z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia alejki spacerowej biegnącej wzdłuż brzegu stawu łabędziego, w pierwotnej lokalizacji do ul. Armii Krajowej, ze względu na zainstalowane wzdłuż skarpy, bariery ochronne drogi krajowej, projekt przewiduje jej połączenie z główną alejką parkową nowymi schodami, usytuowanymi w skarpie nasypu ziemnego. Schody o konstrukcji betonowej w okładzinie z płytek kamiennych granitowych, z dwoma poręczami o kształcie tożsamym z poręczami stosowanymi w pozostałych parkach wchodzących w skład Plant Miejskich w Brzegu.

4. Wykonanie układu komunikacyjnego na terenie Parku nad Odrą oraz skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu wraz z elementami małej architektury.
Alejki parkowe o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej, zostaną przebudowane z zastosowaniem nawierzchni ze szlachetnych materiałów naturalnych – kostka kamienna / nawierzchnia mineralna w kolorze piaskowym, dostosowana do ruchu rowerowego oraz sporadycznego ruchu pojazdów obsługi technicznej terenu parku. Projekt przewiduje montaż 34 sztuk stylizowanych ławek parkowych z oparciami i 36 sztuk stylizowanych koszy parkowych, tożsamych z istniejącymi w kształcie i konstrukcji, w kolorze czarnym oraz stylizowanych koszy na psie odchody w ilości 9 sztuk, stylizowanych tablic informacyjnych w ilości 5 sztuk oraz 11 sztuk budek lęgowych dla ptaków, rozmieszczonych na wytypowanych drzewach. Projekt przewiduje wprowadzenie w miejsce starych zniszczonych schodów terenowych o nawierzchni mineralnej i ziemnej, schodów nowych, o konstrukcji z nawierzchni mineralnej w kolorze piaskowym, ograniczonej po bokach obrzeżami z kostki kamiennej granitowej. Schody o swobodnym przebiegu, łagodnym nachyleniu i bez poręczy, prowadzą do punktu widokowego na Bramie Odrzańskiej oraz z głównej alejki parkowej na główną polanę parkową. Z uwagi na zniszczoną konstrukcję współczesnych schodów na skarpę nasypu od strony sąsiadującej z parkiem hali sportowej, projekt przewiduje ich rozbiórkę, a w ich miejsce nowe schody terenowe o konstrukcji z materiałów szlachetnych tj. kamienia granitowego w postaci oporów, palisad i płyt granitowych. W rejonie wejścia do parku od placu przy ul. Jagiełły, zlokalizowana jest wyniesiona misa ziemna, ujęta w murki oporowe o konstrukcji ceglano betonowej, otynkowanej. Murki te są obecnie w złym stanie technicznym, lokalnie powalają się. Projekt przewiduje ich całkowitą rozbiórkę i budowę w ich miejscu murków oporowych o konstrukcji betonowej w okładzinie z nieregularnych płyt kamiennych – gnejs beżowy. Projekt zakłada budowę oświetlenia parkowego na fragmencie alejki przebiegający przez główną polanę parkową, z wymianą istniejących stalowych słupów latarni oraz opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne, zgodne w formie ze stylizowanymi słupami i oprawami istniejącymi i projektowanymi na całym obszarze Plant Miejskich w Brzegu.

II. Ochrona obszarów wodnych.

1. Staw w Parku Wolności

a) Budowa podczyszczalni przed zastawką wlotową. Układ oczyszczania ma na celu usunięcie zawiesin substancji ropopochodnych oraz skuteczne oczyszczenie wody przed wlotem do stawu.

b) Wykonanie nasadzeń roślin wodnych na stawie.

c) Wykonanie rurociągu łączącego zbiornik przy ul. Kusocińskiego z Rzeką Kościelna polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego w Brzegu. Fragment projektowanej sieci ma na celu połączenie kanalizacji deszczowej ze stawem przy ul. Kusocińskiego co umożliwi zrzut wód opadowych w przypadku wystąpienia ponadnormatywnych opadów deszczu. Staw będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego dla przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej.

d) Inwentaryzacja rybostanu w zbiorniku.

 

Nie zapomnij udostępnić: