Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 lutego, 2019 Tytuł artykułu

Segregacja odpadów w Brzegu w praktyce

Treść artykułu

Na podstawie analizy styczniowej faktury za zagospodarowanie odpadów z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Gać możemy przestudiować stopień i jakość segregacji na terenie Brzegu.

  • odpady niesegregowane- 544,30 tony (352 zł/tona),
  • odpady zamieszane opakowaniowe czyste- 96,92 tony (109 zł/tona) i zanieczyszczone 4,88 tony (340 zł/tona),
  • odpady ulegające biodegradacji czyste- 18,32 tony (95 zł/tona) i zanieczyszczone 76,96 tony (350 zł/tona),
  • opakowania ze szkła czyste- 6,70 tony (22 zł/tona) i zanieczyszczone 12,48 (330 zł/tona),
  • opakowania z papieru- 5,28 tony (22 zł/tona).

Łączny strumień odpadów za miesiąc styczeń wyniósł 893,06 tony, a jego koszt 255 825,48 zł. Odpadów wysegregowanych czystych pozyskano zaledwie 127,22 tony tj. 14,24%. 94,32 tony śmieci to odpady segregowane zanieczyszczone. Gdyby były czyste wówczas Gmina Brzeg zapłaciłaby mniej o ponad 25 000 zł, co mnożąc przez 12 miesięcy daje nam kwotę ok 300 000 zł, a co przekłada się na wzrost opłaty śmieciowej. Martwi również fakt, że włączając tonaż odpadów segregowanych czystych i brudnych uzyskamy zaledwie 24,80% całego tonażu odpadów, a przecież 97% mieszkańców zadeklarowało ich segregację.

Wniosek jest jeden – segregujmy na poważnie odpady albo nie dziwmy się, że opłata śmieciowa będzie wzrastać, lub że w trakcie kontroli posypią się kary za brak segregacji. Najgorszym zjawiskiem są odpady segregowane zanieczyszczone, gdyż wysiłek wielu osób, które starają się segregować odpady idą na marne, jeśli niektóre osoby wrzucają odpady gdzie popadnie. Pamiętajmy o zasadach selektywnej zbiórki. Jeżeli mamy problem z decyzją, gdzie wrzucić dany odpad, wrzućmy go do pojemnika na odpady zmieszane, aby nie zanieczyszczać frakcji odpadów segregowanych. W przypadku odpadów biodegradowalnych nie wyrzucajmy ich w workach foliowych!!!

Nie zapomnij udostępnić: