Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 lutego, 2019 Tytuł artykułu

Bonifikata 70% za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu

Treść artykułu

BURMISTRZ BRZEGU INFORMUJE, ŻE MOŻESZ UZYSKAĆ

Bonifikatę 70% za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu
związanego z lokalem mieszkalnym i domem jednorodzinnym

Właścicielu mieszkania lub domu mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli chcesz skorzystać z bonifikaty zgłoś Burmistrzowi Brzegu, na piśmie, zamiar wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie.
Bonifikata udzielana jest tylko osobom fizycznym będącym właścicielami mieszkań i domów mieszkalnych i tylko w przypadku jednorazowej wpłaty. Bonifikata nie przysługuje właścicielom lokali użytkowych i nie jest udzielana osobom posiadającym zaległości finansowe wobec Gminy Brzeg.

Informację o wysokości opłat za przekształcenie wnoszonych za grunty gminy można uzyskać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 215, 216, 217 , tel. 77 416 04 26, 77 404 58 36,

Druki o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie można pobrać w pokoju nr: 215, 216, 217 i na Biurze Podawczym; wzory druków umieszczone są również na stronie bip.brzeg.pl/struktura organizacyjna Urzędu Miasta – Wykaz spraw (karty, usług wnioski)/Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Nie zapomnij udostępnić: