Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 lutego, 2019 Tytuł artykułu

Informacja dot. opłat za korzystanie ze środowiska

Treść artykułu

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) od 1 stycznia 2018r. kompetencje w zakresie opłat z tytułu poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska od dnia 1 stycznia 2019r. przedkładają do Marszałka Województwa Opolskiego wykazy zawierające informacje i dane
o korzystaniu ze środowiska w zakresie jedynie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz składowania odpadów. Przedmiotowa nowelizacja dokonała również zmian w zakresie wzorów wykazów, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018r. (Dz.U. z 2018 poz. 2527).

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy wysokość rocznej opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100zł, podmiot korzystający ze środowiska zwolniony jest z obowiązku przedkładania wykazu.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod adresem https://ekoplatnik.opolskie.pl udostępniona jest bezpłatna aplikacja „EkoPłatnik” służąca do naliczania opłat i sporządzania wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

Nie zapomnij udostępnić: