Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 stycznia, 2019 Tytuł artykułu

Burmistrz spotkał się z Prezesem WFOŚiGW

Treść artykułu

W poniedziałek, 28 stycznia br., burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak spotkał się z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Henrykiem Tylakiem.  Spotkanie dotyczyło nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy Gminą Brzeg a WFOŚiGW w Opolu. Rozmawiano m.in. o nieodpłatnym użyczeniu lokalu przeznaczonego na potrzeby realizacji przez WFOŚiGW programu pn. „Czyste Powietrze”. Z założenia lokal będzie stanowił siedzibę jednostki terenowej Funduszu, natomiast obecnie trwają rozmowy dotyczące lokalizacji siedziby. Gość oraz burmistrz wizytowali m.in. Salę Rajców brzeskiego Ratusza.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Pomoc realizowana jest w formie dotacji i pożyczek, które udzielane są za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: