Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 października, 2018 Tytuł artykułu

Rusza kolejna edycja plebiscytu Złote Kotwice. Zgłoś swojego kandydata!

Treść artykułu

Statuetki „Złote Kotwice” przyznawane są na mocy uchwały Rady Miejskiej Brzegu od 2004 r. firmom, instytucjom i osobom wyróżniającym się swoją ogromną aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promocją na rzecz miasta Brzeg. „Złote Kotwice” przyznawane są za działalność w trzech niezależnych kategoriach:

1. Człowiek

2. Działalność charytatywna, społeczna

3. Gospodarka, samorząd, promocja

Kandydatury osób promowanych do otrzymania statuetki można składać pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12,

–w poniedziałek od godziny 7:15 do godziny 16:15 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15,

Kandydatury może zgłaszać każdy chętny do dnia 14 listopada 2018 r.

Propozycje kandydatury do statuetki „Złote Kotwice” powinny zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;

2.Imię, nazwisko i adres kandydata lub nazwę zgłoszonej instytucji, organizacji, firmy;

3.Wskazanie kategorii przyznania statuetki;

4.Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury dla danej kategorii.

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły obędzie się już w grudniu.

Nominacje z werdyktami Kapituły podane zostaną do publicznej wiadomości. Kapituła ma prawo nie przyznania nominacji lub statuetki w danej kategorii. Decyzje Kapituły są ostateczne, bez możliwości odwołania.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BRZEGU DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR!

Nie zapomnij udostępnić: