Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 października, 2018 Tytuł artykułu

Koniec remontu brzeskiego amfiteatru

Treść artykułu

Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu dobiegła końca. W sobotę, 27 października br. obiekt wizytował burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz ze swoimi zastępcami. Obecnie, z racji na warunki pogodowe, amfiteatr nie będzie użytkowany. Pierwsze imprezy przewidziane są na wiosnę przyszłego roku. Na razie można za to podziwiać obiekt w otoczeniu pięknej jesiennej scenerii, która prezentuje się bardzo okazale w otoczeniu wyremontowanego niedawno przez miasto Brzeg Parku Chrobrego.

Przypomnijmy, że w ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace:

– rozbiórka istniejącego dwukondygnacyjnego budynku zaplecza amfiteatru o pow. zabudowy 342,6m² i kubaturze 2111,8m³,
– przebudowa budynku zaplecza amfiteatru z zachowaniem istniejących gabarytów i formy, wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi,
– remont widowni amfiteatru,
– remont sceny amfiteatru,
– przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych,
– elementy małej architektury, m.in. plac spotkań, ławki stylizowane, kosze na śmieci, osłona śmietnikowa, ogrodzenie i bramy,
– przebudowa i remont schodów terenowych,
– przebudowa oświetlenia – umieszczenie lamp stylizowanych, podświetlenie drzewa punktami świetlnymi,
– montaż szafek kablowych zewnętrznych,
– budowa hydrantu DN 80 zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na teren amfiteatru,
– przebudowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i kablowego,
– gospodarka drzewostanem – zgodnie z pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie usuniętych 60 drzew i łącznie 46,5m² skupisk drzew i krzewów gatunkowych. Wycinka i nasadzenia zostaną wykonane zgodnie z projektem wykonawczym szaty roślinnej i gospodarki drzewostanem.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie z Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 to ok. 2,7 mln zł.

Nie zapomnij udostępnić: