Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 października, 2018 Tytuł artykułu

Wizyta na kolejnych placach budowy brzeskich inwestycji

Treść artykułu

W czwartek, 18 października br. burmistrz Brzegu odwiedził kolejne place budowy brzeskich inwestycji, aby zobaczyć jak przebiegają prace. Część z nich jest już na ostatniej prostej.

Pierwszym miejscem, które odwiedził burmistrz była dawna fosa miejska pomiędzy ulicami Kamienną i Piastowską, gdzie rozpoczęły się niedawno prace nad utworzeniem nowego parku miejskiego o powierzchni ponad 3 hektarów. Zadanie realizowane jest w ramach kolejnego wielkiego projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu”, którego koszt wyniesie 8.202.700, 85 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 6.972.295, 72 złotych.

Kolejny plac budowy, odwiedzony dzisiaj przez burmistrza to zbiornik wodny „Kwadratówka”, gdzie dobiegają końca prace nad rewaloryzacją. W ramach tego zadania m.in. odbudowano czaszę zbiornika wodnego, poprzez rozebranie starej, rozpadającej się, konstrukcji betonowej, uszczelnienie niecki i wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej zbiornika w starych konturach, a także okładziny skarp z kamienia naturalnego, wykonano również chodnik wokół zbiornika z kostki brukowej betonowej, nowy rurociąg doprowadzający łączący rów ze zbiornikiem, wraz z ujęciem brzegowym wody, filtrem żwirowo-kokosowym, dwiema studzienkami kontrolnymi i przejściem syfonowym pod rowem. Ponadto w ramach rewaloryzacji części ogrodowej Parku Wolności wykonano szlachetne nawierzchnie mineralne w miejsce zniszczonych nawierzchni ziemnych i tłuczniowych alejek parkowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury (m.in. ławeczki parkowe, kosze na odpady i psie odchody). Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniesie około 2 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 85%, co oznacza, że Gmina Brzeg wyda zaledwie 291 tysięcy złotych.

Burmistrz zajrzał także do wnętrz Brzeskiego Centrum Kultury, gdzie pełną parą idą prace nad modernizacją budynku, które rozpoczęły się od rozbiórki. W zakres prac remontowych wejdzie termomodernizacja (ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, instalacji co, wentylacji i oświetlenia na energooszczędne) oraz przebudowa wnętrz budynku BCK, polegająca na utworzeniu tzw. Sceny Kameralnej z barem i zapleczem kuchennym (w miejscu byłej kawiarni), a także przebudowa sali widowiskowej i tzw. małej sceny (m.in. wymiana siedzisk na widowni, remonty sceny i zaplecza scenicznego wraz z kurtyną i oświetleniem, remonty balkonów, wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej). Dodatkowo sala widowiskowa zostanie wyposażona w nową technikę kinową, a cały obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy oraz wydzielenie toalety na parterze budynku. Przebudowany zostanie również taras nad wejściem głównym. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 8,5 miliona złotych, z czego unijne dofinansowanie pozyskane na tę inwestycję przez Gminę Brzeg to 5 milionów złotych.

Na koniec burmistrz przyglądał się pracom remontowym elewacji obiektów zabytkowych, m.in. kościoła p.w. św. Mikołaja, na który przyznano dotację w wysokości około 200 tysięcy złotych i kamienicy przy ulicy Staromiejskiej 5, na którą przyznano dotację w kwocie prawie 300 tysięcy złotych. Łącznie uchwałami Rady Miejskiej Brzegu przyznano dotacje dla dziesięciu obiektów zabytkowych o łącznej wartości miliona złotych.

 

Nie zapomnij udostępnić: