Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 października, 2018 Tytuł artykułu

Kolejne inwestycje w toku

Treść artykułu

16 października br. burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak odwiedził miejsca, w których trwają prace inwestycyjne. Dobiega końca pierwszy etap rewitalizacji zbiornika przy ulicy Korfantego. W jej ramach przeprowadzana jest m.in. renaturalizacja linii brzegowej zbiornika poprzez usunięcie pozostałości po starych elementach pomostów i basenów, w ich miejsce wybudowano nowe pomosty rekreacyjne, zagospodarowana została zieleń, budowana jest ścieżka wokół stawu. Sfinansowany w 85% został również koszt rezonatora, stąd wartość tego elementu projektu wyniosła 32 588,24 zł realizacji. Zadanie ma być zrealizowane do końca października tego roku, a jego wartość wynosi 2 999 999, 90 zł, z czego dofinansowanie unijne 2 549 999, 91 zł (85%), zaś wkład własny Gminy Brzeg wyniósł 449 999, 99 zł.

Na tym nie koniec prac inwestycyjnych przy Korfantego. Przygotowana do realizacji jest część sportowo-rekreacyjna projektu m.in.: plac zabaw, siłownia oraz skatepark, która oczekuje na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast na skarpie ma zostać zrealizowany trzeci etap w postaci budowy basenów otwartych wraz z zapleczem. Koncepcja zakłada m. in. budowę trzech niecek basenowych (brodzik, basen średni i pływacki z 6 torami) na terenie skarpy – pomiędzy ścieżką spacerową a ogrodzeniem (tam, gdzie obecnie mieści się boisko do siatkówki i tereny zielone). Projekt zakłada także przywrócenie do stanu pierwotnego restauracji Wodnik (wraz z tarasami). Obok budynku przebieralni powstałoby m. in. zadaszone miejsce na parkowanie rowerów. Wstępny koszt realizacji powyższych zadań oszacowano na ok. 15 mln zł.

Kolejnym miejscem, które odwiedził burmistrz był Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Piastowskiej 29. Tam z kolei trwa remont elewacji budynku. Prace polegają na wykonaniu izolacji ścian piwnic, remoncie elewacji wraz z kolorystyką, renowacji i naprawie elementów drewnianych, renowacji, odtworzeniu i naprawie detali architektonicznych, renowacji i naprawie elementów kamiennych, granitowych i piaskowca oraz naprawie i uszczelnieniu balkonu i tarasu.
Całkowity koszt remontu elewacji wyniesie 519.638,30 zł i zostanie on pokryty ze środków finansowych Gminy Brzeg. Termin zakończenia prac to 30.11.2018 r.

Wizytowany był również Amfiteatr Miejski, gdzie kończą się prace nad przebudową obiektu. W ramach tego zadania wykonana została m.in.: rozbiórka istniejącego dwukondygnacyjnego budynku zaplecza amfiteatru, przebudowa budynku zaplecza amfiteatru, remont widowni amfiteatru, remont sceny amfiteatru, przebudowa i remont ciągów komunikacyjnych, elementy małej architektury, m.in. plac spotkań, ławki stylizowane, kosze na śmieci, osłona śmietnikowa, ogrodzenie i bramy, przebudowa i remont schodów terenowych, przebudowa oświetlenia – umieszczenie lamp stylizowanych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie z Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 to ok. 2,6 mln zł.

 

Nie zapomnij udostępnić: