Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 października, 2018 Tytuł artykułu

Stop przemocy!

Treść artykułu

Gmina Brzeg uzyskała dofinansowanie na realizację projektu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach konkursu „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w roku 2018.
Kwota dotacji wynosi: 15.000 tysięcy złotych
Czas trwania projektu: do 31.12.2018
W ramach zadania zwiększona zostanie dostępność usług na rzecz osób doświadczających przemocy w Gminie Brzeg w postaci:
90 godzin poradnictwa specjalistycznego: wsparcia psychologicznego, rodzinnego a także prawnego.
Zrealizowane zostaną badania dotyczące skali zjawiska przemocy, które opracowane zostaną przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.
Powstaną dwa filmy animacyjne informujące o możliwościach otrzymania wsparcia w podmiotach realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Gminie Brzeg.
Zorganizowany zostanie także trening interpersonalny dla kobiet uczestniczących w grupie wsparcia na terenie Brzegu.
Dla specjalistów pracujących w danym obszarze zorganizowane zostanie specjalistyczne szkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy oraz kompetencji, niezbędnych do profesjonalnego pomagania.
Działania realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 416 05 06 Punkt Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29a 49-300 Brzeg

Nie zapomnij udostępnić: