Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 sierpnia, 2018 Tytuł artykułu

Trwają prace remontowe Dziennego Domu Pomocy

Treść artykułu

26 lipca br. zakończyła się termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29. Odbiór końcowy odbył się przy udziale przedstawiciela Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Produkcyjny “TAKAR” Andrzej Karaś z siedzibą w Lewinie Brzeskim.

Zakres wykonanych prac:

-ocieplenie dachów z wymianą pokrycia dachowego,

-renowacja i wymiana okien,

-renowacja i wymiana drzwi zewnętrznych,

-remont instalacji centralnego ogrzewania,

-montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,

-montaż instalacji wentylacji.

Koszt całkowity wykonanych robót to 824.339,44 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wyniosło 395.853,80 zł (52,54% kosztów kwalifikowanych). Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM sp. z o.o. z Opola.

Natomiast 12 lipca br. rozpoczął się remont elewacji budynku. Prace polegają na wykonaniu izolacji ścian piwnic, remoncie elewacji wraz z kolorystyką, renowacji i naprawie elementów drewnianych, renowacji, odtworzeniu i naprawie detali architektonicznych, renowacji i naprawie elementów kamiennych, granitowych i piaskowca oraz naprawie i uszczelnieniu balkonu i tarasu.

Całkowity koszt remontu elewacji wyniesie 519.638,30 zł i  zostanie on pokryty ze środków finansowych Gminy Brzeg. Nad realizacją inwestycji prowadzony będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny.

Termin zakończenia prac to 30.11.2018 r.

Nie zapomnij udostępnić: